db Betonové jímky s.r.o. - Vyrábíme septiky, žumpy, jímky a retenční nádrže

ÚVOD   -    PŘEHLED VÝROBKŮ   -    KČOV a ČOV   -    POPTÁVKA/DOTAZ   -    KONTAKT

Vítejte na prezentaci společnosti db Betonové jímky s.r.o. - vyrábíme septiky žumpy jímky a retenční nádrže

Dodáváme a montujeme kompletní septiky, žumpy, betonové jímky a retenční nádrže včetně dopravy a montáže.

Nabízíme individuální přístup a poradenství s volbou objemu septiku, žumpy, jímky nebo retenční nádrže a zajistíme a provedeme kompletní dodávku na klíč, včetně zajištění dopravy a sestavení septiku nebo žumpy.

 

Výhody našich betonových septiků, žump a jímek:

 1. Variabilita objemu - sestavování z dílů

 2. Staticky posouzená a odolná tloušťka stěny 15 cm

 3. Přejezdná vozidly až do 24 t bez dodatečných úprav

 4. Zajištění dopravy a montáže jímky (žumpy)

 5. Odolnost proti zemním tlakům a spodní vodě (nevyplave)

 6. Jako náhrada za zhroucené plastové jímky (žumpy)

 
Kromě betonových septiků, žump, jímek a retenčních nádrží nabízí společnost db Betonové jímky s.r.o. také:

 • Velkoobjemové a požární nádrže pro akumulaci požární vody, kejdy, močůvky, atd.
 • Nádrže na dešťovou vodu vhodné k rodinným domům stejně jako k rozsáhlým nemovitostem pro zachycení dešťové vody k dalšímu použití.
 • Podzemní vsakovací nádrže určené k odvedení a vsakování dešťových vod.
 • Armaturní šachty pro instalaci na vodovodních sítích a kanalizačních stokách.
 • Vodoměrné šachty pro umístění domovních vodoměrů mimo nemovitost, dle požadavků VHS.
 • Prefabrikované sklepy z betonových dílů vhodné pro umístění pod zem i do svahu.
 • Čerpací šachty a jímky tlakové kanalizace k rodinným domům i na kanalizační stoky.
 • Nadzemní nádrže sloužící jako nádrže na závlahovou vodu, nádrže na kejdu nebo močůvku, případně pro chov ryb.
 • Domovní a kořenové čistírny odpadních vod, u kterých navrhneme nejvhodnější typ pro danou situaci a zajistíme projektovou přípravu.
 • Jádrové vrtání do betonu, železobetonu a kamenného i cihelného zdiva.

 • SEPTIKY ŽUMPY JÍMKY SE VLIVEM ZEMNÍCH TLAKŮ NEZHROUTÍ, ZA TO VÁM RUČÍME!
  BETONOVÉ JÍMKY ( ŽUMPY) - RETENČNÍ NÁDRŽE - SEPTIKY

   

  © db Betonové jímky s.r.o.; BetonoveJimky.EU